Учебна програма за смятане, Detski-centar-Yuppie.bg_01a, Учебна програма за бързо смятане

Техника за бързо смятане на ум без калкулатор

Умножение на произволно число по 11. Умножаването на число с 11 може да се извърши по следния начин.

Намираме произведението на нашето число и 10 и след това добавяме нашето число към получения израз. Да предположим, че търсим колко е 67 * 11. Получаваме следното: 67 * 10 + 67 = 670 + 67 = 737.

Умножение на двуцифрено число с едноцифрено

Най- лесният начин за извършване на такава операция е чрез разделяне на множителите на десетки и единици. Да предположим, че трябва да умножим 56 и 8. За това разделяме 56 на съставни части, получаваме 50 и 6. Сега отделно умножаваме десетиците и единиците по едноцифреното число и търсим тяхната сума. Получаваме 50 * 8 + 6 * 8 = 400 + 48 = 448. Но колкото повече знаци са във всяка от умножените стойности, толкова по- трудно е да се извършват подобни операции на ум.

Умножение на двуцифрено число с двуцифрено число

Намирането на резултата от умножение на две двуцифрени числа е подобно на предишния метод. Например, трябва да намерите произведението на 24 и 52. За да направите това, разделяте едно от числата на десетки и единици и ги умножавате по нашия множител. След това събирате получените изрази: 20 * 52 + 4 * 52 = 1040 + 208 = 1248. Колкото по-голямо е всяко от числата, толкова по- трудно е да се намери резултатът от умножението.

Намиране на процент от число

За да намерите процента от която и да е стойност, трябва да умножите това число по желания процент и да разделите на сто. По-добре е този подход да се онагледи с пример. Да предположим, че искаме да намерим 12 % от 74. Умножаваме 12 и 74 по описаните по- горе методи. Получаваме 10 * 74 + 2 * 74 = 740 + 148 = 888. Сега разделяме резултата на 100 и получаваме отговора- 8,88 %. Така лесно можете да намерите процента на всяка стойност без помощта на калкулатор.

Деление на двуцифрено число на едноцифрено

За да намерите отговора на такъв пример, трябва да си припомните таблицата за умножение.

Да предположим, че трябва да разделим числото 138 на 6. За да направим това, разделяме делимото на части и получаваме 13 десетици и 8 единици.

Разделяме 13 на 6 и получаваме 2 и остатък 1. Това означава, че числото 2 са десетиците в нашия отговор.

Остатъкът 1, всъщност е десет.

Добавяме единицата като десетица към делимото и получаваме 18. Разделяме 18 на 6, получава се 3. Сега добавяме получените десетки и единици: 20 + 3 = 23. Целият израз ще изглежда така: 120/6 + (10 + 8) / 6 = 20 + 18/6 = 23.

Съществуват и други, по- сложни техники за устни математически изчисления, които позволяват да се извършват операции с многоцифрени числа.

Овладяването на тези техники обаче е по- трудно, тъй като те изискват висока концентрация и добре развита памет.

Плюсовете на всички подобни техники трябва да са, че могат да се научат достатъчно бързо.

Тези методи имат много вариации от прости до по- сложни, така че някои от тях с желание се използват дори от деца.

Но всички тези методи имат един съществен недостатък, който не позволява да бъдат наречени цялостна система за смятане на ум.

Подобни методи за изчисление предполагат спазването на редица условия. Например, правилата за умножение на трицифрени числа са различни от правилата за двуцифрени числа.

Затова трябва да запомните голям брой условия, за да можете да прилагате такива методи за смятане в ежедневието.

Всичко това прави подобни методи за събиране, изваждане, умножение и деление повече предизвикателство за ума, отколкото продуктивен подход към изчисляване.

Прочетете повече за програмите ни: https://yuppie.bg/helen-doron/https://yuppie.bg/the-little-gym/; https://yuppie.bg/mentalna-aritmetika/

4.9
4,9 rating
4.9 out of 5 stars (based on 96 reviews)
Excellent95%
Very good5%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Учебна програма за бързо смятане

Link OUT

Link in

Доказани услуги за интернет маркетинг-Учебна програма за бързо смятане

Т?

Източници: https://www.care.com/c/stories/5219/9-tips-for-teaching-kids-responsibility/

Източници:

https://amakids.ru/about_us/blog/mentalnaya-arifmetika/metodika-bystrogo-scheta-v-ume-bez-kal-kulyatora/

https://qz.com/1097364/the-simple-step-parents-can-take-to-teach-their-kids-persistence-and-grit/

https://www.verywellfamily.com/how-parents-can-teach-kids-grit-4126106

https://www.clearinghouseforsport.gov.au/knowledge_base/sport_participation/community_engagement/engaging_parents_in_sport

Източник: https://www.psychologytoday.com/us/blog/radical-teaching/200904/top-10-list-improve-your-childs-memory

Всички ние знаем, че четенето на нашите наследници е от изключително значение. То подобрява речниковия запас на вашия малчуган и му помага да се научи да пише и чете перфектно. Подозирахте ли обаче, че четенето играе огромна роля не само в детския живот, но и във всекидневието на всички незрящи хора?

Докоснете се още сега до невероятната сила, която детските приказки притежават.

# Четенето подготвя хората да успеят в Учебна програма за бързо смятане

Колкото повече четете на децата си, толкова повече знания ще поглъщат те, а знанието е задължително във всички аспекти на човешкия живот. Съществуват множество изследвания, които показват, че редовното четене на бебета несъмнено им дава отличен начален старт, подготвяйки ги и за Как да подобрите детската памет

Учебна програма за бързо смятане

Освен това, четенето на слепи хора също е жизненоважно за тях, тъй като им помага да се справят с натиска на живота и възможни стресиращи моменти в бъдеще.  Те се ангажират със смислена дейност, която заема ума и времето им, като заема ролята на стимулираща алтернатива на дейности. Учебна програма за бързо смятане

Последвайте ни в Instagram, Facebook или YouTube