Публикации

Фактори, влияещи на ранното детско развитие

 

Ранното детско развитие се определя от множество социални, икономически и екологични фактори, които могат въздействат както положително, така и отрицателно.

Read more

Какви са ползите за личността от четенето на деца?

Всички ние знаем, че четенето на нашите наследници е от изключително значение. То подобрява речниковия запас на вашия малчуган и му помага да се научи да пише и чете перфектно. Подозирахте ли обаче, че четенето играе огромна роля не само в детския живот, но и във всекидневието на всички незрящи хора?

Read more