Helen Doron ранното детско развитие, Полезни съвети за деца, HelenDoron-AnglijskiZaDeca-Yuppie.bg, Ранното детско развитие

Фактори, влияещи на ранното детско развитие

 

Ранното детско развитие се определя от множество социални, икономически и екологични фактори, които могат въздействат както положително, така и отрицателно.

Тъй като децата са най-уязвими, те лесно могат да бъдат засегнати от неща, които ние, възрастните приемат за даденост. Най-общо факторите, влияещи върху ранното детско развитие се разделят на четири групи: Индивидуалното поведение и физическо здраве на детето; Семейната среда; Учебната среда и Социално-икономическа среда.

Развитие на речта и говора

Има няколко фактора, които могат да окажат пряк негативен ефект върху ранното развитие на речта и говора на детето. Това са: липса на стимулация, забавени двигателни умения, недостатъчна комуникация, намален слух, чести премествания или промени в околната среда, излагане на много различни езици, висока тревожност. От своя страна позитивно влияние има четенето и разговорите, слушането на песнички и обграждането на детето със стимули за възприемане на нови звуци, предмети и изживявания. Насърчаването на детското „бърборене“ и изграждането на увереност в децата също спомага ранното речево и езиково развитие.

Взаимоотношенията Родител-Дете

Отношението на родителите към децата е основен фактор, който влияе генерално на ранното детско развитие, на душевния мир, спокойствието и щастието на детето. Отдаденият родител, който отделя достатъчно време за различни видове практически игри и занимания, който чете, разговаря и играе с детето оказва благотворно влияние върху цялостното му развитие. От друга страна, родителите, които пренебрегват заниманията и отношенията с децата си, може да възпрепятстват тяхното здравословно развитие.

Учебна среда

„Силната“ учебна среда – едновременно информативна, подкрепяща и стимулираща, води до пълноценно изграждане на навици и влияе изключително върху ранното детско развитие. Вкъщи или в детските заведения, приятната и изпълнена със стимули среда, заниманията, възприемането на нова информация по приятен начин подхранва детското любопитство и любознателност. Научно е доказано, че малките деца усвояват информация по много и различни начини. Те се учат от всичко, което виждат, правят, чуват, усещат, помирисват и вкусват; от всички, с които си взаимодействат (говорят, играят, смеят се); и навсякъде, където отидат. Затова плодотворната учебна среда има изключително важно значение за ранното детско развитие.

Здраве

Всички специалисти са единодушни, че правилното хранене има пряко влияние върху развитието на детето както физически, така и психологически!  Те изтъкват, че правилното хранене дава резултати не само в моментното развитие на децата, но е свързано и с функционалните резултати с напредване на възрастта. Здравословните хранителни навици се полагат в най-ранна възраст и са безценни за развитието на децата.

Въздействие на социалната среда

Ранното социално взаимодействие е особено полезно за развитието на детето. Правилната среда може да помогне на децата да развият езикови умения, креативност, съпричастност, комуникативност и увереност. От друга страна, изследванията показват, че социалната изолация или липсата на социализация може да повлияе негативно на ранното детско развитие, водейки до проблеми с говора или неспособност за общуване с чужди хора, саможивост, срамежливост и др. Социално-икономическата среда, в която се отглежда детето, може да има драстичен ефект върху тяхното развитие.

4.9
4,9 rating
4.9 out of 5 stars (based on 96 reviews)
Excellent95%
Very good5%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Helen Doron Ранното детско развитие

Link OUT

Link in

Доказани услуги за интернет маркетинг-  Helen Doron Ранното детско развитие

Какви са ползите за личността от четенето на деца?

Всички ние знаем, че четенето на нашите наследници е от изключително значение. То подобрява речниковия запас на вашия малчуган и му помага да се научи да пише и чете перфектно. Подозирахте ли обаче, че четенето играе огромна роля не само в детския живот, но и във всекидневието на всички незрящи хора?

Докоснете се още сега до невероятната сила, която детските приказки притежават.

# Четенето подготвя хората да успеят в Helen Doron Ранното детско развитие

Колкото повече четете на децата си, толкова повече знания ще поглъщат те, а знанието е задължително във всички аспекти на човешкия живот. Съществуват множество изследвания, които показват, че редовното четене на бебета несъмнено им дава отличен начален старт, подготвяйки ги и за Ранното детско развитие.

Освен това, четенето на слепи хора също е жизненоважно за тях, тъй като им помага да се справят с натиска на живота и възможни стресиращи моменти в бъдеще.  Те се ангажират със смислена дейност, която заема ума и времето им, като заема ролята на стимулираща алтернатива на дейности. Helen Doron Ранно развитие на деца.

Последвайте ни в Instagram, Facebook или YouTube