Ментална аритметика, SabitiaZaDeca2, Ранно развитие на деца

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата – I част

Наред с общото образование за съвременния човек е важно да развие и много други умения, едно от които е творческото мислене.

Днес именно то се проявява в много области на професионална дейност.

Изкуството и творчеството, рекламата и маркетингът повсеместно изискват нестандартен подход за решаване на работни задачи.

И в областта на науката и технологиите не минава без свежи идеи, именно те движат прогреса.

Родителите също забелязват тази тенденция и затова често си задават въпроса: как да развием творческия потенциал на детето си? Нека да разгледаме това в тази статия.

Развитие на творческия потенциал на детето

Творческото мислене играе огромна роля в човешкия живот.

То е онзи фактор, чието присъствие е необходимо за създаване на нещо ново, защото всички съвременни изобретения са резултат от нестандартен подход към познатите неща.

От времето, когато човекът е изобретил колелото, чак до съвременната ера на високите технологии, най-добрите умове в света работят, за да улеснят живота ни.

Пералнята, прахосмукачката и дори обикновената електрическа крушка са предмети, познати ни от детството, достъпни за всички. Трудно можем да си представим живота си без различни полезни приспособления. Рядко обаче се замисляме над факта, че всички те някога са били иновативни идеи на изобретателите от миналото.

Още от училище всички знаем имената на големите учени: Никола Тесла, Томас Едисон, Александър Бел. Tехните дела са изпреварили времето и са тласнали човечеството към много съвременни открития.

Не се знае как би изглеждал животът ни, ако не беше техният принос към световната наука.

Но творческото мислене е важно не само в областта на технологиите. Има много професии, неразривно свързани с него.

Изкуство, дизайн, реклама, маркетинг- основата на всички тези области е способността на специалистите да подхождат нетрадиционно към решаването на различни проблеми.

Разбира се, ако човек има талант за творчество, тогава е по-вероятно да успее в такива области на професионална дейност.

Не е изненадващо, че много родители се интересуват от различни методи за развиване на творческото мислене на детето. Те знаят, че това може да му даде значително предимство пред неговите връстници и да положи основите на бъдещата му професия.

Съвременната система в общообразователното училище не обръща необходимото внимание на развитието на творческото мислене сред учениците.

Акцентът е върху логиката, както и върху усвояването на знанията в редица точни и хуманитарни дисциплини. Малкият брой часове, посветени на изобразителното изкуство, музиката и хореографията в съвременните училища, не е достатъчен за децата за мащабно развитие на потенциала им.

Поради тази причина много родители изпращат децата си в различни кръжоци в училище или в центрове за допълнително образование.

Причината: творческата дейност е добър начин да развиване на творчески подход за решаване на различни проблеми.

SabitiaZaDeca2

Детето и творчеството

Интересът към различни форми на изкуство променя съзнанието на човека, разширява възгледите му върху всичко, което го заобикаля. Това, на което обикновеният човек не придава особено значение, може да заинтересува творческата личност. За такива хора познатите неща могат да се превърнат в неизчерпаем източник на вдъхновение.

Творческата дейност винаги предполага креативност. Независимо дали детето се пробва във визуалните изкуства или открива музикални таланти в себе си, подобни дейности допринасят за развитието на нестандартното мислене.

Увлечението по различни видове ръкоделие също е полезна дейност. При бродерия, тъкане на гривни от мъниста или шиене на дрехи първо трябва да помислите за дизайна на бъдещия продукт. При ръкоделието този период на работа включва максимално творческото мислене на децата, принуждавайки ги да измислят все повече и повече нови варианти.

Театралната дейност също развива творческите способности. Учителите в обикновените училища често включват децата от различни възрасти за участие в концерти, посветени на различни празници.

Постановка на сцена, разработване на сценарии, подбор на костюми, грим, декорация на сцената – подготовката за това ще изисква разнообразни таланти. Затова се опитайте да внушите на детето си интерес към училищните дейности.

Важно е да се разбере, че творчеството не е толкова умение, колкото начин на мислене, способност да се реагира нетрадиционно на задача, да се намерят неочаквани решения. Освен творческа дейност има и редица техники, чрез които тази способност може да се развие.

4.9
4,9 rating
4.9 out of 5 stars (based on 96 reviews)
Excellent95%
Very good5%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Ментална аритметика

Link OUT

Link in

Доказани услуги за интернет маркетинг- Ментална аритметика

Какви са ползите за личността от четенето на деца?

Всички ние знаем, че четенето на нашите наследници е от изключително значение. То подобрява речниковия запас на вашия малчуган и му помага да се научи да пише и чете перфектно. Подозирахте ли обаче, че четенето играе огромна роля не само в детския живот, но и във всекидневието на всички незрящи хора?

Докоснете се още сега до невероятната сила, която детските приказки притежават.

# Четенето подготвя хората да успеят в Ментална аритметика

Колкото повече четете на децата си, толкова повече знания ще поглъщат те, а знанието е задължително във всички аспекти на човешкия живот. Съществуват множество изследвания, които показват, че редовното четене на бебета несъмнено им дава отличен начален старт, подготвяйки ги и за Ментална аритметика

Освен това, четенето на слепи хора също е жизненоважно за тях, тъй като им помага да се справят с натиска на живота и възможни стресиращи моменти в бъдеще.  Те се ангажират със смислена дейност, която заема ума и времето им, като заема ролята на стимулираща алтернатива на дейности. Ментална аритметика