The Little Gym Sofia, Sporta-za-razvitietoNaDecata-Yuppie.bg (1)

Ролята на родителите в отношението на децата към спорта

Родителите имат уникална възможност да „посадят“ и „отгледат“ в децата си искрена любов и ангажираност към спорта.

Поведението на възрастните (треньори, учители, роднини и др.), както и на братята и сестрите.Mоже да има значителен принос за оформянето на отношението на детето към спорта.

Майките и татковците

Oбаче, повече от всички останали, играят ролята на важни модели за подражание, които децата използват като основа за собственото си развитие.

Родителите, които отделят място за спорта и физическата активност в живота на детето си, имат огромно влияние върху мотивацията на малките да спортуват.

Тяхната подкрепа може да има различни проявления. Kато започнем от осигуряването на психологическа подкрепа и стигнем до заплащането на такси и закупуването на оборудване, в случаите, когато това е необходимо.

При всички положения те имат много възможности да насърчат усилията и да повишат мотивацията на малките спортисти.

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Поведение

Поведението и ангажираността на родителите по отношение на спортните ангажименти, както и поведението нагласите им като цяло. Mогат да повлияят положително или отрицателно върху ролята, която спортът има в живота на детето.

Участие

Проучванията показват, че 72% от децата с поне един физически  активен родител са ангажирани в организиран спорт или извънкласна физическа активност.

Процентът нараства до 89%, когато физически активният родител подкрепя, без да участва в конкретната извънкласна физическа активност.

Сътрудничество

Добре е да се насърчава т.нар. „философия на сътрудничество“, чиято идея е треньорите и родителите да работят заедно, като взаимно подкрепящи се партньори в развитието на спортния потенциал на детето.

Това е заложено в основата на нашата философия в The little gym, където всички родители са добре дошли да наблюдават отблизо тренировките, а при по-малките деца – и да участват активно в тях.

Ние знаем, че когато треньорите и родителите са един екип, децата са чувстват много по-комфортно, мотивирани са да постигат целите си и имат много по-добър шанс да реализират пълния си потенциал.

Подкрепа и насърчаване

Подкрепящите и насърчаващи родители, които не оказват прекален натиск върху детето да участва в спортни дейности. Oсигуряват най-добрата среда за развиване на любов към спорта.

Aктивно участие в спортни инициативи и дългосрочен интерес към спорта и физическата активност.

Позитивната подкрепа оценява напредъка и постиженията на детето, без да ги сравнява с чуждите такива.

Позитивната подкрепа насърчава и стимулира усилието, старанието и постоянството, с които детето се стреми да реализира спортните си цели, а не само тяхното постигане.

Компетентност

Родителската подкрепа играе решаваща роля за развитието на вярата на детето в собствените му възможности.

Това влияние е особено ценно в периода на ранното детство и предучилищния период. Kогато децата поставят основите на своята двигателна култура и изграждат самочувствие.

Подкрепата и мотивацията, похвалите и успехите ще направят детето уверено и готово за всяко спортно предизвикателство!

Модел за подражание

Родителите са пример за подражание по отношение на всички поведенчески модели и нагласи, които техните деца развиват.

Родителите могат да помогнат за създаването на положителна среда за спорт и физическа активност. И да намалят негативните странични прояви (като спортна ярост, нечестно съревнование и т.н.), като бъдат добри модели за подражание.

Един от най-критичните аспекти на това да бъдеш родител е свързан с факта, че нашето собствено поведение до голяма степен „моделира“ тяхното.

Едно е сигурно – децата винаги гледат и се учат от нас, като „попиват“ както доброто и красивото, така и лошото и грозното.

Когато става въпрос за спорт, ние трябва да знаем как да бъдем онзи модел за подражание, който учи децата да се наслаждават на спорта и да разберат какво е истинското значение на  спортните успехи.

Като родители ние притежаваме силата да вдъхновяваме, но също и да демотивираме децата си. Така че трябва да бъдем изключително внимателни и в думите, и в действията си.

Следва продължение…

Прочетете повече за програмата ми: https://yuppie.bg/the-little-gym//

4.9
4,9 rating
4.9 out of 5 stars (based on 96 reviews)
Excellent95%
Very good5%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

The Little Gym Sofia

Link OUT

Link in

Доказани услуги за интернет маркетинг-The Little Gym Sofia

Т?

Източници: https://www.care.com/c/stories/5219/9-tips-for-teaching-kids-responsibility/

Източници:

https://www.clearinghouseforsport.gov.au/knowledge_base/sport_participation/community_engagement/engaging_parents_in_sport

Всички ние знаем, че четенето на нашите наследници е от изключително значение. То подобрява речниковия запас на вашия малчуган и му помага да се научи да пише и чете перфектно. Подозирахте ли обаче, че четенето играе огромна роля не само в детския живот, но и във всекидневието на всички незрящи хора?

Докоснете се още сега до невероятната сила, която детските приказки притежават.

# Четенето подготвя хората да успеят в The Little Gym Sofia

Колкото повече четете на децата си, толкова повече знания ще поглъщат те, а знанието е задължително във всички аспекти на човешкия живот. Съществуват множество изследвания, които показват, че редовното четене на бебета несъмнено им дава отличен начален старт, подготвяйки ги и за Гимнастиката за децата

Освен това, четенето на слепи хора също е жизненоважно за тях, тъй като им помага да се справят с натиска на живота и възможни стресиращи моменти в бъдеще.  Те се ангажират със смислена дейност, която заема ума и времето им, като заема ролята на стимулираща алтернатива на дейности. The Little Gym Sofia

Последвайте ни в Instagram, Facebook или YouTube