13 НАЧИНА ДА ПОДОБРИТЕ ДЕТСКАТА ПАМЕТ


Децата са колкото любопитни, толкова и разсеяни и това е съвсем в реда на нещата😊 Добрата новина за всички родители е, че има редица стратегии, с помощта на които да подобрите краткосрочната и дългосрочната памет на децата.

Read more

Любопитството е фитилът в свещта на учението

Любопитството е едно от най-присъщите черти на децата😊 То е вродено качество, но много деца го надрастват твърде рано.

Read more

Как да развиете емоционалната интелигентност на вашето дете II част

Децата научават за чувствата и как да ги изразяват по подходящ начин, като гледат другите.

Read more

Как да развиете емоционалната интелигентност на вашето дете I част

Вероятно сте чували термина “емоционална интелигентност” много пъти, но какво точно означава и защо е толкова важно децата да развиват емоционалната си интелигентност?

Read more

Фактори, влияещи на ранното детско развитие

 

Ранното детско развитие се определя от множество социални, икономически и екологични фактори, които могат въздействат както положително, така и отрицателно.

Read more