Техника за бързо смятане на ум без калкулатор


Умножение на произволно число по 11. Умножаването на число с 11 може да се извърши по следния начин.

Read more

Развитие на интелекта при децата


Числата са около нас още от детството. Още преди училище или в първи клас човек се научава да събира и изважда, да решава прости примери и проблеми.

Read more

Изкуството да умножаваме двуцифрени числа на ум- 2


Вариант 3 Умножение с големи числа. Този тип изчисление е по-подходящ за онези двуцифрени числа, които са близо до 100.

Read more

Изкуството да умножаваме двуцифрени числа на ум- 1

Хората винаги са се стремили да намерят най-добрите начини да правят изчисления. Колкото по- бързо върви напред прогресът, толкова по-актуални стават добрите математически способности.

Read more

Менталната аритметика: полезна ли е или вредна? На кого да вярваме?

Въпреки скептичните и „разобличаващи“ материали, които периодично се появяват в Интернет, просто не е целесъобразно да се поставят под съмнение ползите от менталната аритметика.

Read more

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата – 2

Как да научите детето си да мисли нестандартно

Има много методи, подходящи за развиване на творческо и креативно мислене. Когато става въпрос за деца, идеалната форма на образователна дейност е играта.

Read more

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата – I част

Наред с общото образование за съвременния човек е важно да развие и много други умения, едно от които е творческото мислене.

Read more