Как да развием IQ на детето?

„Интернет“ с право може да бъде избрана за дума на XXIв. Мрежата, както и дигиталните технологии вече промениха света – и тъй като все повече деца ги използват ежедневно, във все по-голяма степен променят и самото детство.

Read more

Какво е абакус?

Абакус (“дъска за смятане”) е хоризонтално японско сметало, използвано главно за преподаване при смятане в началното училище. Използването му има редица педагогически предимства пред другите методи за смятане.

Read more

Техника за бързо смятане на ум без калкулатор – 3 част

Има и коренно различни техники, които ви позволяват да развиете уменията на човек и да го научите да смята много добре без подръчни средства. 😊

Read more

Техника за бързо смятане на ум без калкулатор

Умножение на произволно число по 11. Умножаването на число с 11 може да се извърши по следния начин.

Read more

Развитие на интелекта при децата

Числата са около нас още от детството. Още преди училище или в първи клас човек се научава да събира и изважда, да решава прости примери и проблеми.

Read more

Изкуството да умножаваме двуцифрени числа на ум- 2

Вариант 3 Умножение с големи числа. Този тип изчисление е по-подходящ за онези двуцифрени числа, които са близо до 100.

Read more

Изкуството да умножаваме двуцифрени числа на ум- 1

Хората винаги са се стремили да намерят най-добрите начини да правят изчисления. Колкото по- бързо върви напред прогресът, толкова по-актуални стават добрите математически способности.

Read more

Менталната аритметика: полезна ли е или вредна? На кого да вярваме?

Въпреки скептичните и „разобличаващи“ материали, които периодично се появяват в Интернет, просто не е целесъобразно да се поставят под съмнение ползите от менталната аритметика.

Read more

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата – 2

Как да научите детето си да мисли нестандартно

Има много методи, подходящи за развиване на творческо и креативно мислене. Когато става въпрос за деца, идеалната форма на образователна дейност е играта.

Read more

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата – I част

Наред с общото образование за съвременния човек е важно да развие и много други умения, едно от които е творческото мислене.

Read more